Skal man have pas med til Tyskland?

Guide til indrejse i Tyskland: Alt hvad du skal vide om pasregler i Tyskland i 2024.

Der er mange misforståelser om, hvorvidt det er nødvendigt at fremvise pas ved rejser til Tyskland. Måske fordi du kan nøjes med at medbringe dit kørekort, når du eksempelvis rejser til Sverige.

Det er dog en nødvendighed med et pas, hvis du ønsker at rejse til Tyskland.

I guiden her kan du læse alt om reglerne omkring medbringelse af pas på din rejse, samt hjælp til hvis dit pas er udløbet, og hvordan du hurtigt kan få et nyt, så du stadig kan rejse.

Kan jeg tage til Tyskland uden pas?

Mange bliver snydt af, at der normalt ikke skal vises pas, når der er tale om rejser inden for Schengen-området, herunder fra Danmark til Tyskland. Tidligere var paskontrollerne også meget sparsomme.

I dag er det dog sådan, at der med jævne mellemrum indføres midlertidige grænsekontroller. Oftest ved de større grænseovergange, men også periodisk ved de mindre.

Under nyere flygtningekriser og Covid-19 har der været mere permanente grænsekontroller ved de større tyske grænseovergange, og flere steder er der stadig grænsekontrol på mere permanent basis.

Du skal derfor altid medbringe dit pas, når du rejser til Tyskland.

Er der paskontrol mellem Danmark og Tyskland?

Der er periodevise grænsekontroller mellem Danmark og Tyskland. Særligt ved de større grænseovergange.

Med fly

Normalt skal du ikke fremvise pas, når du rejser med fly mellem Danmark og Tyskland, da Tyskland er en del af Schengen.

Der er dog periodevise grænsekontroller, og du skal kunne fremvise dit pas ved forespørgsel. Du skal derfor altid medbringe pas, når du rejser med fly til Tyskland.

Med tog

Der kan være periodevise grænsekontroller, når du rejser med tog til Tyskland. Du skal derfor altid medbringe dit pas på din togrejse.

Med bil og bus

Der er ofte grænsekontrol ved de større grænseovergange og sjældnere ved de mindre. Du skal kunne fremvise pas på forespørgsel af myndighederne, så du skal altid medbringe dit pas på rejser med bil og bus til Tyskland.

Med færge

Der er periodevise grænsekontroller, når du rejser med færge til og fra Tyskland. Du skal derfor altid medbringe dit pas på turen.

Det tages forbehold for at der kan ske ændringer i ovenstående oplysninger.

Sådan får du et nyt pas

Har du brug for at få et nyt pas for at rejse, skal du bestille tid hos Borgerservice i din kommune i god tid inden afrejse.

Du kan bestille tid hos Borgerservice på borger.dk/ansoeg-om-eller-forny-dansk-pas.

Det tager 11-15 dage, fra du har været på Borgerservice, til du kan afhente dit nye pas. Det nye pas skal også afhentes personligt på Borgerservice. Skal du bestille pas til dit barn, skal barnet også deltage ved bestilling eller fornyelse af passet. Dit barn behøver ikke at komme med for at afhente passet efterfølgende.

Tidsbestilling er obligatorisk

Vær opmærksom på, at du ikke bare kan møde op på Borgerservice. Du skal have bestilt tid først. I højsæsonen kan der være ekstra lange ventetider. Du bør derfor bestille tid til at få nyt pas i god tid.

Er der ikke tid i din egen kommune, kan du forsøge en nabokommune.

Hvis du er for sent ude

Hvis du ikke kan nå at få leveret dit nye pas inden afrejse – måske fordi du ikke var klar over, at det var udløbet, eller at det var nødvendigt at medbringe – har du følgende muligheder:

 • Forlængelse af eksisterende pas
 • Midlertidigt pas
 • Hastelevering

Forlængelse af eksisterende pas

Såfremt dit pas enten er udløbet inden for de seneste 3 måneder eller udløber under din rejse, kan du få det forlænget én gang.

Et udløbet pas kan forlænges med 1 år, og det kræver blot et stempel i dit gamle pas hos Borgerservice, hvor du skal møde personligt op. Forlængelse af pas er gratis.

Midlertidigt pas

Såfremt dit pas er udløbet for mere end 3 måneder siden, eller du har mistet dit gamle pas, kan du ved akut behov få udstedt et midlertidigt pas, som også kaldes et nødpas eller et provisorisk pas.

Nødpasset koster det samme som et almindeligt pas, men gælder kun i den periode, du skal rejse. Er dit gamle pas bortkommet, koster et nødpas det dobbelte af et almindeligt pas.

Hastelevering

I nogle tilfælde er der mulighed for hastelevering af pas, hvis din afrejse er inden for kortere tid end den almindelige leveringstid på 11-15 dage. En hastelevering af pas er på cirka 5 hverdage. Spørg hos din lokale Borgerservice, om der er mulighed for hastelevering.

Spørgsmål og svar

Kan man rejse til Tyskland med kørekort?
Mange danskere er i tvivl om, hvorvidt de kan tage til Tyskland uden pas. Det skyldes måske især, at der er lavet særlige undtagelser fra reglen i Norden, men også at der tidligere ikke har været grænsekontrol så ofte ved grænserne til Tyskland.

Når du rejser i Norden, kan du nøjes med at fremvise kørekort frem for pas. Tyskland er dog ikke en del af Norden, og derfor kan du ikke nøjes med at fremvise kørekort på din rejse til Tyskland – heller ikke selvom du bare skal en tur i grænsehandlen.

Landene i Norden, der er omfattet af aftalen om at kunne fremvise kørekort i stedet for pas, er følgende:

 • Danmark
 • Norge
 • Finland
 • Island
 • Sverige
 • Færøerne
 • Grønland
 • Åland

Derudover er der i dag langt oftere grænsekontroller ved de tyske grænser, end der var for bare 20 år siden. Det skyldes blandt andet flygtningekriser og Covid-19.

Hvad sker der hvis man ikke har pas med til Tyskland?
Der er to forskellige scenarier for, hvad der sker, hvis du ikke har dit pas med til Tyskland – og du bliver udtaget til tjek i grænsekontrollen.

Konsekvensen afhænger af, om du bliver udtaget i grænsekontrollen fra Danmark til Tyskland eller fra Tyskland til Danmark.

Vær opmærksom på, at det ikke er ved alle grænseovergange, at der er grænsekontrol på samme tid. De fleste kontroller er desuden stikprøvekontroller, så det er ikke sikkert, at du skal fremvise dit pas, når du kører over – heller ikke selvom grænsen er bemandet.

Scenarierne er, hvis du bliver udtaget til kontrol og ikke har medbragt dit pas.

Fra Danmark til Tyskland: Rejser du mod Tyskland uden dit pas, risikerer du at blive nægtet indrejse i grænsekontrollen. I praksis betyder det, at du er nødt til at afbryde din rejse og vende om for at hente dit pas.

Fra Tyskland til Danmark: Rejser du retur til Danmark uden pas og bliver udtaget til grænsekontrol, får du en bøde. Bøden er på op til 1.000 kr. Derudover risikerer du at blive tilbageholdt i en rum tid, indtil du på anden vis kan identificeres.

Kan man komme til Tyskland med udløbet pas?
Er dit pas udløbet, er det ugyldigt. Det svarer altså til at rejse til Tyskland uden pas.

Planlægger du en rejse til Tyskland, skal du bestille nyt pas inden. Kan du ikke nå at få tilsendt et nyt pas inden din rejse, kan du i stedet forlænge dit gamle pas, hvis det er udløbet inden for de seneste 3 måneder, eller få et midlertidigt pas til denne ene rejse, hvis dit gamle pas er udløbet for mere end 3 måneder siden.

Passet skal være gyldigt under hele din rejse. Udløber dit pas, mens du er afsted, gælder altså samme regler for at få et nyt pas eller få det gamle fornyet, inden du foretager din rejse.

Hvor længe skal mit pas være gyldigt før indrejse i Tyskland?
Dit pas skal ifølge Udenrigsministeriet være gyldigt under hele din rejse. I nogle lande er der krav til, at dit pas skal være gyldigt i en periode udover din planlagte rejse, for eksempel i 6 måneder ekstra. Det er ikke tilfældet ved rejser til Tyskland.

Rejser du til Tyskland for at rejse videre til et andet land efterfølgende, skal du være opmærksom på, at der kan være andre regler for dit pas’ gyldighed ved den videre rejse. Undersøg det hjemmefra, for det er bøvlet at få forlænget undervejs.

Skal man have pas med til Tyskland ved grænsehandel?
Det er en udbredt misforståelse, at du ikke behøver et pas, når du bare lige skal over grænsen for at shoppe. Ved alle rejser til Tyskland, skal du medbringe dit pas – og det skal være gyldigt.

Du risikerer at blive nægtet indrejse, hvis du ikke medbringer dit pas, og du risikerer ligeledes en bødestraf, hvis du bliver taget i den danske grænsekontrol på vej retur til Danmark.

Kører du i bil, skal du være opmærksom på, at det er alle rejsende i bilen, der skal kunne fremvise pas på forespørgsel.

Kan jeg rejse til Tyskland med et midlertidigt pas?
Du kan godt rejse til Tyskland med et midlertidigt pas. Et midlertidigt pas er løsningen, hvis du snart skal til Tyskland og ikke kan nå at få lavet et nyt pas inden – og det gamle pas er udløbet for mere end 3 måneder siden.

Det midlertidige pas er en nødløsning. Det kaldes også et nødpas. Passet laves til denne ene rejse og er derefter ugyldigt. Det koster lige så meget som et almindeligt pas, og det er dermed en dyr løsning. Er dit gamle pas bortkommet, skal du betale det dobbelte for at få et midlertidigt pas.

Vær opmærksom på, at hvis dit gamle pas er udløbet for mindre end 3 måneder siden, kan du i stedet få forlænget dit pas med 1 år. Forlængelsen er gratis, og det er dermed en meget billigere løsning.

Du kan kun få forlænget dit pas én gang.

Uanset, om du mangler et midlertidigt pas eller ønsker at få forlænget dit gamle pas, skal du møde personligt op på Borgerservice. Har du dit gamle pas, skal du medbringe det.

Skal du have lavet et midlertidigt pas for dit barn, skal dit barn også møde fysisk op.

Hvor får jeg lavet mit pas?
Er dit pas udløbet, eller udløber det under din rejse, skal du have det fornyet, inden du tager afsted.

Du får nyt pas hos Borgerservice i din kommune. Vær opmærksom på, at du skal bestille tid til nyt pas online, og at du ikke bare kan møde op.

Der kan være flere ugers ventetid på at få en tid hos Borgerservice – særligt i og op til højsæsonen – så vær opmærksom på at booke tid i god tid.

Læs mere hos Borgerservice her: borger.dk/ansoeg-om-eller-forny-dansk-pas:

Er der ingen ledige tider i din kommune, kan du forsøge Borgerservice hos nabokommunen i stedet.

Er der tale om et midlertidigt pas eller fornyelse af pas, kan du som regel bare møde op og trække et nummer. Ring eventuelt og spørg din lokale Borgerservice på forhånd.

Skal mit barn have pas med til Tyskland?
Dit barn skal også have gyldigt pas på jeres rejse til Tyskland. Skal du ansøge om pas eller forny pas til dit barn, skal barnet også med på Borgerservice.

Der kan tages billeder til passet hos Borgerservice, men er der tale om mindre børn, anbefales det at få taget et pasfoto hos en fotograf, hvor billedet (af fotografen) sendes digitalt til Borgerservice.

Kan man få et nødpas ved den tyske grænse?
Du kan ikke få et nødpas ved selve grænsen til Tyskland. Det er kun på Borgerservice, du kan få et nødpas.

Er du allerede taget hjemmefra, kan du kontakte nogle af de Borgerservice-afdelinger, der ligger på vej til grænsen for at høre, om de har mulighed for at lave et nødpas til dig med det samme.

Kan man få bøde for ikke at have sit pas med til Tyskland?
Du kan blive nægtet indrejse til Tyskland, hvis du ikke kan fremvise pas. Er du ikke blevet udtaget til grænsekontrol på vej til Tyskland, kan du omvendt få en bøde, hvis du bliver udtaget til kontrol på vej tilbage til Danmark og ikke har medbragt dit pas.