Skal man have pas med til Sverige?

Guide til indrejse i Sverige: Alt hvad du skal vide om pasregler i Sverige i 2024.

Sverige er vores naboland, og det er nemt lige at tage bilen eller toget over broen. Men skal du egentlig medbringe pas til Sverige – eller kan du nøjes med at vise dit kørekort?

Læs alt om reglerne omkring indrejse i Sverige i denne guide.

Kan jeg tage til Sverige uden pas?

Ja, som udgangspunkt behøver du ikke et pas for at rejse til andre lande inden for Norden, herunder Sverige. Du skal dog kunne vise gyldigt billed-ID, hvis der er grænsekontrol. Derfor kan det være en god idé at medbringe passet alligevel.

Grænsekontrollen i Sverige tillader enten fremvisning af dansk kørekort eller dansk pas. Rejser du til Sverige, kan du altså nøjes med at medbringe dit kørekort. Har du ikke et kørekort, skal du medbringe dit pas.

Børn, der rejser med deres forældre til Sverige, behøver ikke som udgangspunkt pas ved indrejse. I grænsekontrollen kan der dog kræves dokumentation for, at du er barnets forælder.

Vær opmærksom på, at hoteller, campingpladser og lignende i Sverige også kan kræve fremvisning af billed-ID.

Er der paskontrol mellem Danmark og Sverige?

Der er løbende midlertidige grænsekontroller mellem Danmark og Sverige, uanset hvilken transportform, du rejser med. Omfanget af grænsekontrollen afhænger af, hvorvidt du rejser med bil, tog, bus, fly eller færge.

Med fly

I de danske lufthavne, skal du ikke igennem paskontrol, når du rejser inden for Schengen-området. Du skal dermed ikke vise pas i de danske lufthavne, hvis du rejser fra Danmark til Sverige.

Der er skærpet grænsekontrol i Sverige, og du vil derfor risikere at blive bedt om at vise pas eller kørekort, når du ankommer til Sverige med fly. Det anbefales derfor at medbringe pas, når du flyver til Sverige.

Med tog

Rejser du med tog til Sverige, kan du blive bedt om at fremvise pas eller kørekort i den midlertidige grænsekontrol ved Hyllie Station (Malmø).

Der er tale om en stikprøvekontrol, så det er ikke alle rejsende, der bliver udtaget.

Med bil og bus

Rejser du med bus over Øresundsbroen, er der periodevise stikprøvekontroller. Bliver din bus udtaget til stikprøvekontrol, skal du kunne fremvise pas eller kørekort.

Kører du med bil til Sverige, er der grænsekontrol ved betalingsanlægget på Lernacken. Det er ikke alle, der bliver bedt om at fremvise dokumentation, men på anmodning skal du kunne fremvise enten pas eller kørekort for alle rejsende – på nær dine egne børn.

Med færge

Der er periodevist en midlertidig grænsekontrol i Helsingborg Havn.

Er der grænsekontrol på tidspunktet for din rejse, skal du kunne fremvise pas eller kørekort.

Det tages forbehold for at der kan ske ændringer i ovenstående oplysninger.

Sådan får du et nyt pas

Har du brug for at få et nyt pas for at rejse, skal du bestille tid hos Borgerservice i din kommune i god tid inden afrejse.

Du kan bestille tid hos Borgerservice på borger.dk/ansoeg-om-eller-forny-dansk-pas.

Det tager 11-15 dage, fra du har været på Borgerservice, til du kan afhente dit nye pas. Det nye pas skal også afhentes personligt på Borgerservice. Skal du bestille pas til dit barn, skal barnet også deltage ved bestilling eller fornyelse af passet. Dit barn behøver ikke at komme med for at afhente passet efterfølgende.

Tidsbestilling er obligatorisk

Vær opmærksom på, at du ikke bare kan møde op på Borgerservice. Du skal have bestilt tid først. I højsæsonen kan der være ekstra lange ventetider. Du bør derfor bestille tid til at få nyt pas i god tid.

Er der ikke tid i din egen kommune, kan du forsøge en nabokommune.

Hvis du er for sent ude

Hvis du ikke kan nå at få leveret dit nye pas inden afrejse – måske fordi du ikke var klar over, at det var udløbet, eller at det var nødvendigt at medbringe – har du følgende muligheder:

  • Forlængelse af eksisterende pas
  • Midlertidigt pas
  • Hastelevering

Forlængelse af eksisterende pas

Såfremt dit pas enten er udløbet inden for de seneste 3 måneder eller udløber under din rejse, kan du få det forlænget én gang.

Et udløbet pas kan forlænges med 1 år, og det kræver blot et stempel i dit gamle pas hos Borgerservice, hvor du skal møde personligt op. Forlængelse af pas er gratis.

Midlertidigt pas

Såfremt dit pas er udløbet for mere end 3 måneder siden, eller du har mistet dit gamle pas, kan du ved akut behov få udstedt et midlertidigt pas, som også kaldes et nødpas eller et provisorisk pas.

Nødpasset koster det samme som et almindeligt pas, men gælder kun i den periode, du skal rejse. Er dit gamle pas bortkommet, koster et nødpas det dobbelte af et almindeligt pas.

Hastelevering

I nogle tilfælde er der mulighed for hastelevering af pas, hvis din afrejse er inden for kortere tid end den almindelige leveringstid på 11-15 dage. En hastelevering af pas er på cirka 5 hverdage. Spørg hos din lokale Borgerservice, om der er mulighed for hastelevering.

Spørgsmål og svar

Kan man rejse til Sverige med kørekort?
Du kan godt nøjes med at vise dit kørekort i grænsekontrollen i Sverige, da der i Norden er en aftale om, at billed-ID er tilstrækkeligt; også hvis der er tale om et kørekort.

Ejer du ikke et kørekort, skal du kunne fremvise pas ved grænsekontrol. De fleste grænsekontroller i Sverige er stikprøvekontroller, så det er ikke alle, der udtages til kontrol.

Hvad sker der hvis man ikke har pas med til Sverige?
Hvis du ikke har pas med til Sverige, kan du vise dit kørekort, hvis du har sådan ét.

Kan du hverken fremvise pas eller kørekort, risikerer du at blive nægtet indrejse, hvis du bliver udtaget til stikprøve- eller grænsekontrol.

Kan man komme til Sverige med udløbet pas?
Du kan rejse til Sverige med et gyldigt kørekort, hvis dit pas er udløbet. Har du ikke et kørekort, skal du have forlænget eller fornyet dit pas inden indrejse i Sverige.

Du kan bestille tid til nyt pas hos Borgerservice: www.borger.dk/ansoeg-om-eller-forny-dansk-pas.

Skal du have forlænget dit pas, fordi du ikke kan nå at bestille et nyt, kan du møde personligt op på Borgerservice. Husk dit gamle pas, og vær opmærksom på, at passet kun kan fornyes, hvis det er udløbet inden for de seneste 3 måneder.

Kan du ikke få fornyet dit pas, fordi det er udløbet for mere end 3 måneder siden, kan du i stedet få et midlertidigt pas til din rejse.

Hvor længe skal mit pas være gyldigt før indrejse i Sverige?
Bruger du dit pas som billedlegitimation ved indrejse i Sverige, skal det være gyldigt under hele din rejse. Udløber dit pas under din rejse, skal du bestille et nyt pas, inden du rejser.

Kan du ikke nå at bestille og modtage et nyt pas, kan du få dit gamle pas forlænget i op til 1 år.

Vær opmærksom på, at du også kan bruge et gyldigt kørekort i stedet for et pas, når du rejser til Sverige.

Kan jeg rejse til Sverige med et midlertidigt pas?
Du kan godt rejse til Sverige med et midlertidigt pas. Du kan få et midlertidigt pas, hvis dit gamle pas er bortkommet, eller hvis dit gamle pas er udløbet for mere end 3 måneder siden – og du ikke kan nå at få et nyt pas inden afrejse.

Et midlertidigt pas er kun gyldigt for perioden på denne ene rejse. Så vær opmærksom på, at du skal bestille et nyt pas, når du kommer hjem fra din rejse til Sverige.

Hvornår skal man have pas med til Sverige?
Du skal have pas med til Sverige, hvis ikke du ejer et (gyldigt) kørekort, da du altid skal kunne identificere dig selv på din rejse. I Norden kan du enten identificere dig med pas eller kørekort.
Er der stadig grænsekontrol i Sverige?
Der er løbende midlertidige grænsekontroller ved indrejse fra Danmark til Sverige. Det gælder, uanset om du rejser med bil, bus, tog, færge eller fly. Du skal dermed altid have enten pas eller kørekort med på din rejse.
Kan man komme til Sverige med sygesikringsbevis?
Du skal bruge et gyldigt billed-ID i form af enten pas eller kørekort, hvis du bliver udtaget til stikprøvekontrol i den svenske grænsekontrol. Det er ikke nok at fremvise et sygesikringsbevis.