Det blå EU-sygesikringskort

Spørgsmål og svar om det blå EU-sygesikringskort (opdateret i 2024).

Oversigt: Alt hvad du skal vide om det blå EU-sygesikringskort i 2024.

Skal du rejse til et andet EU-land, bør du medbringe det blå EU-sygesikringskort. I guiden her får du en grundig gennemgang af kortet.

Du kan blandt andet læse om, hvad forskellen er på det gule og det blå sygesikringskort, hvor du bestiller det blå EU-sygesikringskort, og hvordan du er dækket, når du rejser med kortet.

Vær opmærksom på, at det blå EU-sygesikringskort udelukkende omfatter sygesikring og altså ikke kan erstatte en rejseforsikring, der også omfatter andre områder af din rejse såsom hjemrejse, transport, bagage og personlige ejendele.

Nyttige links: europa.euborger.dkstps.dksum.dk
Nyttige links:
europa.euborger.dk
stps.dksum.dk

Hvad dækkes?

Det blå sygesikringskort dækker som udgangspunkt behandling via den offentlige sygesikring, når du er på rejse. Det vil sige, at det ikke dækker, hvis du bosætter dig i et andet land – medmindre du bosætter dig midlertidigt i forbindelse med arbejde eller studie.

Skal du arbejde i et andet land – for din danske arbejdsgiver – i en kortere eller længere periode, skal du have en afgørelse fra Udbetaling Danmark for at få et gældende blåt EU-sygesikringsbevis i perioden.

Det er altid en god idé at tjekke hjemmefra, hvad det blå EU-sygesikringskort dækker i det land, du skal rejse til. Du må ikke forvente, at du er dækket, som du er dækket i Danmark, da det langt fra altid er tilfældet.

Suppler med en rejseforsikring

Dækker den offentlige sygesikring i det pågældende land ikke i overensstemmelse med dine ønsker og behov, kan du med fordel supplere med en rejseforsikring. Vær opmærksom på, at du skal bestille rejseforsikringen inden afrejse.

Det blå EU-sygesikringskort gælder kun ved behandling, der er omfattet af den offentlige sygesikring. Det dækker ikke behandling hos private læger eller på privathospitaler. Det dækker heller ikke hjemrejse eller ødelagte feriedage.

Vil du være dækket helt ind, skal du supplere med en rejseforsikring. Rejseforsikringen giver desuden mulighed for dækning af en masse andre potentielle udgifter på din rejse såsom privatansvar, selvrisiko på billeje, bagage og personlige ejendele.

Hvad dækkes ikke?

Det blå sygesikringsbevis dækker ikke, hvis du bosætter dig fast i et andet land. Her vil du skulle tilmeldes den offentlige sygesikring på anden vis.

Kortet gælder heller ikke planlagte behandlinger. Du kan altså ikke rejse, hvis der er planlagt sygebehandling, operation eller lignende og forvente at modtage behandlingen under din rejse.

I så fald er du enten nødt til at planlægge din rejse på et andet tidspunkt eller alternativt forsøge at få en ny tid til behandling efter din rejse.

Dækker kun den offentlige sygepleje

Brug af det blå EU-sygesikringskort dækker udelukkende brug af den offentlige sygepleje på lige fod med indbyggerne i landet. Der er altså rigtig mange potentielle udgifter i forbindelse med en ferie, der ikke er inkluderet.

Følgende er blandt andet ikke dækket:
Din egenbetaling i forbindelse med sygepleje
Ødelagte feriedage
Bagage
Personlige ejendele
Hjemrejse
Sygeledsagelse
Behandling hos private læger eller på privathospitaler
NB: listen er ikke nødvendigs udtømmende.

Vær desuden opmærksom på, at din ansvars- og ulykkesforsikring sjældent dækker i udlandet. Her er du nødt til at supplere med en rejseforsikring.

Vær ekstra opmærksom på skirejser

I mange skisportsområder er der undtagelser til den offentlige sygesikring. Det gælder blandt andet i Frankrig, hvor du selv kan blive pålagt at betale ambulancekørsel i forbindelse med skiskader, og i Schweiz og Østrig, hvor der er delvis egenbetaling på redning med ambulancehelikopter fra skisportsområder.

Skal du på skiferie, kan det altså blive en dyr fornøjelse, hvis du ikke har tegnet en rejseforsikring, hvor “redning” er inkluderet. Vær desuden opmærksom på, at visse rejseforsikringer har netop skisport – eller “farlig sport” – som tillæg til den standard rejseforsikring.

Her dækker det blå EU-sygesikringskort

Det blå EU-sygesikringskort dækker i alle EU-lande, EØS-lande (Norge, Liechtenstein og Island) samt Storbritannien og Schweiz.

Nedenfor kan du se en komplet liste over alle de lande, hvor du kan gøre brug af det blå EU-sygesikringskort:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Kortet dækker dog ikke ens i alle lande. Det giver altid adgang til den offentlige sygesikring i det pågældende land, men den kan variere meget fra land til land i forhold til andelen af egenbetaling.

I nogle lande er den offentlige sygesikring stort set tilsvarende den danske, mens der i andre lande også er gratis tandlægebehandling eller delvis egenbetaling på læge- eller hospitalsbehandling.

Nedenfor kan du se, hvordan du er dækket med det blå EU-sygesikringsbevis på din rejse til nogle af de mest populære feriedestinationer i Europa. Du kan se alle øvrige lande her: Europa.eu – Det europæiske sygesikringskort

Tyskland

Lægebehandling er gratis.
Tandlægebehandling er gratis.
Behandling på hospital er gratis. Indlæggelse koster et gebyr på 10 euro per dag.
Receptpligtig medicin koster et gebyr på 10 euro plus 10% af medicinudgifterne.
Ved ambulancekørsel er der en egenbetaling på 10% af udgifterne.

Frankrig

Lægebehandling er med mulighed for 70% refundering og et fast lavt gebyr på 1 euro per konsultation.
Tandlægebehandling er med mulighed for 70% refundering.
Behandling og indlæggelse på hospital har et dagligt gebyr på 20 euro. Ved omfattende behandlinger er der 20% af udgifterne i egenbetaling.
Receptpligtig medicin er med fuld egenbetaling og et gebyr på 0,50 euro per pakke.
Ambulancekørsel er gratis – men kan være med egenbetaling i skiområder.

Italien

Lægebehandling er med delvis egenbetaling, der afhænger af behandlingsform og region.
Tandlægebehandling er med fuld egenbetaling.
Behandling og indlæggelse på hospital er med delvis egenbetaling, der afhænger af behandlingsform og region.
Receptpligtig medicin er med fuld egenbetaling plus et gebyr.
Ambulancekørsel er gratis i akutte tilfælde.

Spanien

Lægebehandling er gratis.
Tandlægebehandling er med fuld egenbetaling.
Behandling og indlæggelse på hospital er gratis.
Receptpligtig medicin er med fuld egenbetaling.
Ambulancekørsel er gratis.

Grækenland

Lægebehandling er gratis. Visse læger har en maksimal månedlige kvote, som efterfølgende kræver fuld egenbetaling for patienten, så spørg eventuelt først, om behandlingen er gratis.
Tandlægebehandling er gratis.
Behandling og indlæggelse på hospital er gratis.
Receptpligtig medicin er med fuld egenbetaling og et gebyr på 1 euro per digital recept.
Ambulancekørsel er gratis.

Portugal

Lægebehandling er gratis.
Tandlægebehandling koster et standardgebyr afhængigt af behandlingen.
Behandling og indlæggelse på hospital er gratis, men der kan være et gebyr ved akutte indlæggelser uden en lægehenvisning.
Receptpligtig medicin har et offentligt tilskud, der afhænger af typen. Typisk vil der være en egenbetaling på mellem 10% og 85%.
Ambulancekørsel er gratis.

Det tages forbehold for at der kan ske ændringer i ovenstående oplysninger.

Bestilling

Du bestiller det blå sygesikringsbevis på Borger.dk. Kortet er gratis, og normalt er der 2-3 ugers leveringstid.

Skal du rejse indenfor kortere tid end 2-3 uger, er det dog ingen hindring. Du får nemlig tilsendt et midlertidigt EU-sygesikringsbevis automatisk med Digital Post, som du kan bruge ved akut behov.

EU-sygesikringsbeviset er gyldigt i 5 år. Det skal være gyldigt i hele rejsens varighed, så hvis du allerede har et kort, der har udløbsdato inden rejsen afsluttes, bør du bestille et nyt inden afrejse.

Der kan være kortere varighed på EU-sygesikringsbeviser, der laves i forbindelse med arbejde eller studie i udlandet.

Bestil her: Borger.dk – Bestil det blå EU-sygesikringskort

Fornyelse

Det er nemt at forny det blå EU-sygesikringskort. Du bestiller simpelthen bare et nyt. Har du i forvejen et blåt sygesikringskort, bør du tjekke udløbsdatoen i god tid inden din afrejse. Særligt hvis du skal rejse i højsæsonen.

Det tager typisk 2-3 uger, fra du har bestilt kortet, til du modtager det med posten.

Er dit blå EU-sygesikringskort blevet væk, kan du også bare bestille et nyt. Det er stadig gratis, og det erstatter blot det gamle sygesikringsbevis.

Forny her: Borger.dk – Forny det blå EU-sygesikringskort

Det gule danske sygesikringsbevis og det blå EU-sygesikringsbevis

I Danmark findes der to forskellige typer af sygesikringsbeviser: det blå EU-sygesikringsbevis og det gule danske sygesikringsbevis.

Rejser du nogensinde uden for Danmarks grænser – til et andet EU-land – bør du have begge typer af sygesikringsbeviser. Du kan dog godt vente med at bestille det blå sygesikringskort, til du planlægger at rejse.

Nedenfor kan du læse om forskellene på det gule sygesikringsbevis og det blå EU-sygesikringsbevis.

Det gule sygesikringsbevis

Det gule sygesikringsbevis gælder for danskere i Danmark. Alle nyfødte får tilsendt et sygesikringskort kort efter deres navngivning.

På kortet står navn og CPR-nummer samt den praktiserende læge, du (eller barnet) er tilknyttet. Skifter du læge, for eksempel i forbindelse med flytning, får du automatisk tilsendt et opdateret sygesikringsbevis.

Det gule sygesikringsbevis kan udelukkende bruges i Danmark. Du bruger det, når du tager til lægen eller på sygehuset, eller når du skal købe medicin.

De fleste lægeklinikker har efterhånden et digitalt login, hvor du selv skanner dit sygesikringskort, når du har en tid hos lægen.

Det samme gælder på apoteket, hvor du også skanner det gule sygesikringskort – enten på en selvbetjeningsskanner eller i skranken – for at få adgang til din recept.

Det gule sygeskringsbevis kommer med posten i fysisk form, men du kan også tilgå det digitalt via sundhedskort-app’en.

Læs mere om det gule sundhedskort her: Sundhed.dk/det-gule-sundhedskort

Hent Sundhedskort-appen i App Store
Hent Sundhedskort-appen i Google Play

Det blå EU-sygesikringsbevis

Det blå EU-sygesikringsbevis gælder i hele EU, EØS (Norge, Island og Liechtenstein) samt Schweiz og Storbritannien. Du kan dog ikke bruge kortet i Danmark, hvor du fortsat skal bruge det gule sygesikringsbevis.

Det blå sygesikringsbevis er et samarbejde mellem de ovenstående lande. Det giver borgere fra alle lande adgang til den offentlige sygesikring i alle lande på lige vilkår med borgerne i det pågældende land. Det vil sige, at det blå sygesikringskort giver dig adgang til behandling i Sverige på lige vilkår med svenskerne og behandling i Spanien på lige vilkår med spanierne.

Der er forskel fra land til land, hvordan den offentlige sygesikring fungerer, og i nogle lande kan der dermed være hel eller delvis egenbetaling, mens behandlingen i andre lande er gratis.

Sygesikringen i Danmark er blandt de bedste i EU. Her er det både gratis at gå til lægen og modtage behandling på sygehuset – selv ved længere indlæggelser. Det er ikke sådan i alle lande. Til gengæld er der også visse lande, der har en endnu bedre dækning end Danmark, hvor der for eksempel også er gratis tandlægebehandling.

Det blå sygesikringskort kan bruges, når du er turist i et andet land. I visse tilfælde kan det også bruges, når du studerer eller arbejder i et andet EU-land (eller samarbejdsland) i en tidsbegrænset periode.

Spørgsmål og svar

Kan man bruge det blå sygesikringskort uden for EU?
Det blå sygesikringskort gælder kun i EU, EØS, Schweiz og Storbritannien. I øvrige lande kan du ikke bruge sygesikringskortet og skal her gøre brug af en rejseforsikring.
Kan man få det blå sygesikringskort på mobilen?
Du kan ikke benytte det blå sygesikringskort på app. Du kan dog tilgå det midlertidige blå sygesikringskort via Digital Post på din mobil.
Hvad koster det blå sygesikringskort?
Det blå sygesikringskort er gratis til både børn og voksne. Også selvom det erstatter et gyldigt blåt sygesikringskort, som er blevet væk.
Skal børn også have et blåt EU-sygesikringskort?
Dit blå EU-sygesikringskort dækker ikke dine børn. Børn – uanset alder – skal have deres eget blå EU-sygesikringskort.

Du skal dermed sørge for at bestille til hele familien, inden I skal ud at rejse. Du kan også bestille til dine børn via linket øverst i det forrige afsnit. Det er nemt at bestille alle sygesikringskortene på samme tid – og I vil i så fald også typisk modtage dem samtidig.

Bestiller du blå EU-sygesikringskort for dine børn, får du også tilsendt et midlertidigt bevis for deres kort via Digital Post.

Kan man have det blå EU-sygesikringskort på app?
I Danmark er vi vant til at kunne bruge det gule sygesikringskort digitalt via sundhedskort-app’en. Det er dog udelukkende en dansk app, der altså ikke indbefatter det blå sygesikringskort og andre landes sygesikringer.

Det blå EU-sygesikringskort bestilles digitalt, men er et fysisk kort, som skal medbringes på rejsen i fysisk form. Du modtager dog et midlertidigt kort digitalt.

Har du glemt dit blå EU-sygesikringskort, kan du bestille et nyt digitalt og dermed gøre brug af det digitale, midlertidige kort, som du får tilsendt i Digital Post.

Har du ikke dit fysiske kort med på rejsen, kan du også vælge at betale regningen for behandlingen og så søge refusion for dine udgifter ved hjemkomst. Du er nemlig berettiget til behandling via den offentlige sygesikring, uanset om du har det fysiske kort med eller ej.

Hvor hurtigt kan man få det blå EU-sygesikringskort?
Det fysiske blå EU-sygesikringskort sendes med post og har en leveringstid på 2-3 uger. Leveringstiden kan være længere op til og i højsæsonen.

Du får tilsendt et midlertidigt blåt EU-sygesikringskort i Digital Post umiddelbart efter bestilling. Dette kan du bruge på din rejse, hvis du ikke når at modtage det fysiske kort med posten inden afrejse.

Du kan i princippet også bestille et nyt blåt sygesikringskort og gøre brug af det midlertidige kort, hvis du får behov for det på din rejse og har glemt dit fysiske kort derhjemme. Vær dog opmærksom på, at det nogle steder kan kræves, at kortet er udskrevet.

Kan man rejse uden det blå EU-sygesikringsbevis?
Det blå EU-sygesikringsbevis er et tilbud. Det er ikke obligatorisk, og du kan sagtens rejse uden.

Særligt hvis du har valgt at investere i en privat rejseforsikring, bliver EU-sygesikringsbeviset mange gange overflødigt, da mange rejseforsikringer har en væsentligt bedre dækning end den offentlige sygesikring.

Rejser du til gengæld uden EU-sygesikringsbevis og uden rejseforsikring, står du selv for den fulde betaling af lægebehandling, hospitalsophold, behandlinger og medicin.

Derfor kan det altid betale sig at have det blå sygesikringskort med, hvis ikke du har en rejseforsikring. Der kan være rigtig mange penge at spare.

I nogle lande er der hel eller delvis egenbetaling på lægebesøg og/eller sygebehandling. Hvis du gerne vil slippe helt for ekstraregninger på din rejse, skal du supplere med en rejseforsikring, der dækker denne form for udgifter.

Medbring både det blå EU-sygesikringsbevis og tegn en rejseforsikring
Det bedste er at medbringe både det blå EU-sygesikringsbevis og have tegnet en rejseforsikring.

Ved dækning af rejseforsikringen, skal du nemlig selv lægge ud for behandlingen, og så får du den efterfølgende refunderet ved at sende dokumentation til din rejseforsikring.

Ved at vise det blå EU-sygesikringsbevis får du i de fleste lande blot adgang til behandling via den offentlige sygesikring. Er der gratis lægebehandling i landet, får du dermed blot adgang til at se en læge med det samme uden at skulle tænke på betaling.

Rejseforsikringen vil så i mange tilfælde kunne bruges supplerende og dække alt det, som det blå EU-sygesikringsbevis ikke dækker. På den måde skal du ikke lægge ud for mere end højst nødvendigt.

Rejseforsikringen dækker i øvrigt alle de yderligere udgifter, der kan komme i forbindelse med sygdom og ulykke på din rejse, herunder blandt andet hjemtransport ved behov og ødelagte feriedage, ligesom du i mange tilfælde er berettiget til behandling af privatpraktiserende læger og på privathospitaler.

Dækker det blå EU-sygesikringskort længerevarende rejser?
Det blå sygesikringskort dækker alle former for rejser, hvor du ikke tager permanent ophold. Det gælder også studierejser, ophold som au-pair og erhvervsrejser.

I nogle tilfælde, hvis du for eksempel bor i landet i en længere periode under din erhvervsrejse, skal du søge om godkendelse hos Udbetaling Danmark.

Hvor længe du kan rejse i et andet EU-land og gøre brug af det blå sygesikringskort, afhænger af landets lovgivning for turistophold. Nogle lande har restriktioner på, hvor længe du må opholde dig i landet, før du skal søge om opholdstilladelse.

Flytter du til et andet land, kan du ikke bruge det blå EU-sygesikringskort. Her skal du i stedet tilmeldes den offentlige sygesikring på lige fod med indbyggerne i landet. Proceduren for dette varierer fra land til land.

I mange lande kan du få hjælp til den del via din udenlandske arbejdsgiver eller på det, der svarer til en kommune. I mange lande er der en form for egenbetaling forbundet med at blive en del af den offentlige sygesikring.

Pensionist i udlandet
Der er særlige regler for pensionister, når du kommer til offentlige sygesikring i et andet EU-land.

Er du pensionist, der gerne vil bosætte sig i et andet EU-land – eller allerede er bosat i et andet land – kan du gratis blive tilmeldt den offentlige sygesikring i det pågældende land via Danmark.

Du skal udfylde en såkaldt S1-blanket fra Udbetaling Danmark. Den kan du finde her: Søg sygesikring for dansk regning som pensionist i EU (S1).

Rundrejser
Skal du på rundrejse i Europa, kan du benytte det blå sygesikringskort i flere forskellige lande.

Hvert land har dog grænser for, hvor længe du må opholde dig i landet som turist. For mange lande er der en grænse på 90 dage. Undersøg dog det enkelte lands grænser inden din rejse.

Vær desuden opmærksom på, at du ikke må udrejse af Danmark i mere end 6 ud af 12 måneder. I så fald frafalder din opholdstilladelse automatisk og dermed din ret til offentlig sygesikring i Danmark – og dermed retten til at bruge det blå sygesikringskort.

Hvad hvis jeg mister mit blå EU-sygesikringskort på rejsen?
Uden det blå sygesikringskort, skal du som udgangspunkt selv betale for din behandling, uanset om du skal til lægen eller på hospitalet.

Selvom du ikke har kortet i fysisk form – hvis du for eksempel har tabt det eller har mistet din pung på din rejse – har du som dansk statsborger stadig ret til behandlingen på lige fod med indbyggerne i landet. Du kan bare først søge refusion for dine udgifter, når du er tilbage i Danmark.

Har du mistet dit blå EU-sygesikringskort og får brug for behandling, er det vigtigt, at du gemmer al dokumentation, recepter, kvitteringer, og så videre, da det skal bruges til ansøgningen om refusion efter hjemkomst.

Bestil et nyt kort digitalt
Skal du ikke bruge kortet akut, kan du også med fordel bestille et nyt kort online og så gøre brug af det midlertidige, digitale sygesikringskort, der sendes til dig via Digital Post. Så slipper du for at lægge ud for hele regningen.

Vær dog opmærksom på, at du stadig skal betale den eventuelle egenbetaling, der er fastsat via den offentlige sygesikring i det pågældende land – og at du ikke kan søge refusion for denne del.

Hvis jeg bliver indlagt i udlandet uden det blå EU-sygesikringskort?
Kontakt Udbetaling Danmark hvis du ikke har mulighed for at betale. Hvis du er blevet akut indlagt eller tilsvarende – og ikke har haft mulighed for eller tænkt over at bestille og benytte det midlertidige, digitale EU-sygesikringskort, skal du som udgangspunkt selv lægge ud for hele behandlingen.

Afhængigt af landet og behandlingen, kan det løbe op i mange penge. Hvis du ikke har mulighed for at betale, kan du kontakte Udbetaling Danmark, som kan tilsende en midlertidig erstatningsblanket, som du kan vise på behandlingsstedet.

Blanketten bekræfter, at du har ret til behandling i den offentlige sygesikring i EU. På den måde slipper du for at lægge ud for hele beløbet og kan nøjes med den eventuelle egenbetaling, der er i forbindelse med behandlingen.

Vær opmærksom på at kontakte Udbetaling Danmark så tidligt i forløbet som overhovedet muligt, hvis du har brug for en erstatningsblanket.

Har du en supplerende rejseforsikring, bør du ligeledes kontakte dem så tidligt i forløbet som muligt for at få styr på dokumentationen.

Hvordan søger jeg refusion på behandling med det blå EU-sygesikringsbevis?
I mange lande er behandlingen gratis eller udelukkende med delvis egenbetaling, hvilket er nemt. Men i visse lande – såsom Frankrig – skal du selv lægge ud for hele beløbet for lægebehandling, og så kan du efterfølgende søge om refusion for 70%.

Du kan først søge om refusion, når du kommer hjem til Danmark, og behandlingstiden kan være lang.

Du søger om refusion ved at sende en ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed her: Styrelsen for Patientsikkerhed – Søg refusion.

Det er også muligt at søge om refusion via ovenstående link, hvis du ikke har fået vist det blå sygesikringskort i forbindelse med behandling i et af de øvrige lande – for eksempel hvis der har været tale om akut behandling. Eller hvis sygesikringskortet var udløbet på datoen for behandlingen.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få refusion for behandling hos privatpraktiserende læger eller på privathospitaler.

Er det blå EU-sygesikringskort nødvendigt i Norden?
Som udgangspunkt er det altid en god idé at medbringe det blå EU-sygesikringskort på din rejse – også i landene i Norden. Det er gratis, og det er dermed nemt at erhverve og have liggende i pungen.

Der er dog lavet en samarbejde i Norden, der gør, at du kan vise dit gule sygesikringskort sammen med billed-ID og på den måde få adgang til den offentlige sygesikring. I så fald skal du medbringe billed-ID i form af kørekort eller pas.

Norden omfatter følgende lande:
Norge
Finland
Island
Sverige
Færøerne
Grønland
Åland

At bruge det gule sygesikringskort bør dog opfattes som en nødløsning, hvis du har glemt det blå sygesikringskort. Udenrigsministeriet anbefaler at medbringe det blå EU-sygesikringskort på alle rejser i EU – også rejser i Norden.