De 10 farligste lande i verden (i 2024)

15. januar 2024

Oversigt: Her er de 10 farligste lande i verden, som du skal undgå at rejse til.

Hver år udgiver Institute for Economics and Peace (IEP) deres rapport over verdens farligste lande. Rapporten dækker 99,7 procent af verdensbefolkningen og er baseret på 23 indikatorer fra højt respekterede kilder. Den måler følgende tre aspekter:

  • Niveauet af samfundsmæssig tryghed og sikkerhed
  • Omfanget af igangværende indenlandske og internationale konflikter
  • Graden af militarisering

De 10 farligste lande i verden.

1. Afghanistan
2. Yemen
3. Syrien
4. Sydsudan
5. Den Demokratiske Republik Congo
6. Rusland
7. Ukraine
8. Somalia
9. Sudan
10. Irak

1. Afghanistan

Afghanistan fortsætter med at være præget af dybtfølte sikkerheds- og politiske udfordringer, hvilket afspejler landets komplekse og turbulent historie. Efter årtier med konflikt, herunder Sovjetunionens invasion, borgerkrig, og USA-ledede interventioner, er Afghanistan stadig en arena for intens vold og politisk ustabilitet.

Den primære kilde til landets farlighed er den vedvarende konflikt mellem den afghanske regering og forskellige oprørsgrupper, herunder Taliban og ISIS-K (Islamisk Stat Khorasan Provins). Disse grupper kontrollerer store dele af landet og udfører regelmæssigt terrorangreb, som har resulteret i tusindvis af civile og militære dødsfald.

Efter tilbagetrækningen af internationale styrker i de foregående år har Afghanistan set en stigning i vold og ustabilitet. Den afghanske regering har haft svært ved at opretholde kontrol over hele landet, hvilket har skabt et magtvakuum, som forskellige militante grupper har udnyttet.

Udover sikkerhedskrisen står Afghanistan også over for massive humanitære udfordringer. Landet har en af verdens højeste niveauer af fattigdom, og mange afghanere lider under mangel på basale fornødenheder som fødevarer, rent vand og sundhedspleje. Humanitær bistand er afgørende, men indsatsen hæmmes ofte af konflikten og sikkerhedssituationen.

Desuden er korruption og svag governance omfattende problemer, der underminerer retsstaten og økonomisk udvikling. Kvinders og pigers rettigheder er også en kritisk bekymring, især med Taliban og andre konservative grupper, der søger at begrænse deres adgang til uddannelse og beskæftigelse.

Samlet set er Afghanistan et land, der er plaget af konflikt, politisk ustabilitet, og en dyb humanitær krise, hvilket gør det til det farligste land i verden.

2. Yemen

Yemen fortsætter med at være en af de mest alvorlige humanitære kriser i verden. Landet har lidt under en ødelæggende borgerkrig siden 2015, som har ført til massive tab af menneskeliv, omfattende ødelæggelser af infrastruktur, og en alvorlig humanitær krise.

Konflikten i Yemen er kompleks, involverende Houthi-oprørere, som har taget kontrol over store dele af landet – herunder hovedstaden Sanaa – og den internationalt anerkendte regering, der er støttet af en koalition ledet af Saudi-Arabien. Denne konflikt er blevet yderligere kompliceret af indblanding fra regionale og internationale magter, hvilket har forværret situationen.

En af de mest presserende konsekvenser af krigen i Yemen er den alvorlige humanitære situation. Landet står over for en omfattende hungersnød, akut mangel på sundhedsydelser og rent drikkevand, og udbredelsen af sygdomme som kolera. Millioner af mennesker er afhængige af humanitær bistand for at overleve.

Yemen er også ramt af en økonomisk krise, med en valuta, der er i frit fald, og en økonomi, der er lammet af konflikten. Dette har forværret fattigdommen og arbejdsløsheden, hvilket yderligere bidrager til den humanitære krise.

Desuden er landet plaget af terrorisme og militante grupper, som udnytter det kaos, der er skabt af borgerkrigen. Sikkerhedssituationen er ekstremt ustabil, med hyppige voldelige sammenstød og bombeangreb.

Samlet set er Yemen et land, der er fanget i en cyklus af konflikt og desperation, hvilket gør det til et af de farligste og mest tragiske steder på jorden.

3. Syrien

Syrien fortsætter med at være et epicenter for konflikt og humanitær krise. Landet har været præget af en brutal borgerkrig siden 2011, som har haft ødelæggende konsekvenser for både landet og dets befolkning.

Den syriske konflikt er kompleks og involverer en række lokale, regionale og internationale aktører, herunder regeringsstyrker, forskellige oprørsgrupper, ekstremistiske organisationer som ISIS, samt indblanding fra udenlandske magter. Denne konflikt har resulteret i omfattende ødelæggelser af infrastruktur, massiv fordrivelse af mennesker og utallige tab af menneskeliv.

En af de mest alvorlige aspekter af konflikten i Syrien er de omfattende menneskerettighedskrænkelser og krigsforbrydelser begået af flere parter, herunder brugen af kemiske våben, vilkårlige bombninger af civile områder, og tortur. Disse handlinger har skabt en dyb humanitær krise med millioner af syrere, der er blevet internt fordrevne eller flygtninge.

Den politiske situation i Syrien er ekstremt ustabil, med en regering, der kæmper for at opretholde kontrol og en politisk løsning på konflikten, der synes fjern. Denne ustabilitet forværres yderligere af økonomisk nedgang, sanktioner, og manglende adgang til grundlæggende tjenester og fornødenheder.


Flygtning i Syrien.

4. Sydsudan

Sydsudan er et land, der fortsætter med at kæmpe med ekstrem politisk og social ustabilitet. Siden sin uafhængighed fra Sudan i 2011 har landet været plaget af borgerkrig, etniske konflikter og politiske magtkampe.

En af de primære årsager til Sydsudans farlighed er den vedvarende interne konflikt, som er opstået på grund af rivalisering mellem forskellige etniske grupper og politiske fraktioner. Denne konflikt har resulteret i tusindvis af dødsfald og har skabt en af verdens værste humanitære kriser med millioner af internt fordrevne personer og flygtninge.

Politisk ustabilitet er et andet markant problem i Sydsudan. Regeringen har haft vanskeligheder med at etablere effektiv kontrol over hele landet, og der har været gentagne tilfælde af politisk vold og undertrykkelse. Denne ustabilitet er yderligere forværret af korruption og manglende evne til at levere grundlæggende tjenester til befolkningen.

Økonomisk står Sydsudan over for enorme udfordringer, herunder afhængighed af olieindtægter, som er ustabile og påvirkes af globale prissvingninger. Landet kæmper også med udbredt fattigdom, fødevareusikkerhed og manglende infrastruktur.

5. Den Demokratiske Republik Congo

Den Demokratiske Republik Congo står over for dybtfølte udfordringer, der spænder fra langvarige væbnede konflikter til politisk ustabilitet og humanitære kriser. DRC’s vedvarende ustabilitet skyldes i høj grad landets komplekse historie med konflikter, fattigdom og svag statsstyring.

En af de primære faktorer bag DRC’s farlighed er de vedvarende væbnede konflikter i østlige regioner som Kivu og Ituri. Disse konflikter involverer en række væbnede grupper, der kæmper om kontrol over landets rigdomme, herunder mineraler som coltan og kobber. Disse konflikter er karakteriseret ved grove menneskerettighedskrænkelser, herunder massedrab, seksuel vold, og brugen af børnesoldater.

Politisk er DRC udfordret af en svag centralregering, der kæmper med at udøve kontrol over hele landet. Korruption er udbredt, og den politiske situation er ofte ustabil, hvilket skaber en usikker atmosfære for befolkningen.

Landet står også over for alvorlige humanitære udfordringer. Disse inkluderer massive fordrivelser af mennesker, udbredt fattigdom, og begrænset adgang til basale tjenester som sundhedspleje og rent vand. DRC er også hyppigt ramt af udbrud af smitsomme sygdomme, såsom ebola, hvilket forværrer den humanitære situation.

6. Rusland

Rusland står over for en række udfordringer, der bidrager til dets position som det sjette farligste land. Disse udfordringer spænder over geopolitiske spændinger, interne sikkerhedsproblemer og menneskerettighedsspørgsmål.

En af de mest markante årsager til Ruslands fareprofil er dets internationale politik, især dets aggressive udenrigspolitiske manøvrer og militære engagementer. Dette omfatter indblanding i konflikter i nærliggende lande, som Ukraine, samt annekteringen af Krim. Ruslands militære aktiviteter og dets konfrontation med Vesten, især NATO-landene, har skabt højspændte relationer og øget risikoen for militære konfrontationer.

Indenlandsk er Rusland også præget af strenge politiske kontrolmekanismer og undertrykkelse af politisk opposition og frie medier. Dette skaber en atmosfære, hvor politisk dissent ikke tolereres, hvilket fører til sociale spændinger og undertrykkelse.

Derudover står også over for betydelige interne sikkerhedsudfordringer, herunder trusler fra separatistiske bevægelser og terrorisme, især i Nordkaukasus-regionen. Disse sikkerhedsudfordringer er yderligere forværret af problemer som korruption og organiseret kriminalitet, som underminerer retsstaten og økonomisk stabilitet.


Russisk militær, Rusland har siden 2022 været i krig med Ukraine.

7. Ukraine

Ukraine står over for betydelige sikkerhedsmæssige og politiske udfordringer, som i høj grad skyldes konflikten i den østlige del af landet og situationen med Krimhalvøen. Siden 2014 har Ukraine været præget af en konflikt mellem regeringsstyrker og separatistiske grupper i øst, støttet af Rusland. Denne konflikt har ført til tusindvis af dødsfald og har skabt en dyb humanitær krise.

Den vedvarende militære konfrontation i de østlige regioner, såsom Donetsk og Luhansk, samt spændingerne omkring Krimhalvøen, som blev annekteret af Rusland i 2014, har ført til en kontinuerlig trussel om vold og ustabilitet. Dette omfatter regelmæssige brud på våbenhviler og fortsatte militære sammenstød.

Politisk er Ukraine udfordret af intern uro og politisk ustabilitet. Landet kæmper også med korruption og økonomiske problemer, hvilket undergraver den politiske proces og hindrer effektive reformer.

Disse sikkerhedsmæssige og politiske problemer bliver yderligere forværret af de økonomiske og sociale konsekvenser af konflikten, herunder ødelæggelse af infrastruktur, en svækket økonomi, og store flygtninge- og internt fordrevne befolkninger.

Samlet set er Ukraine et land, der er fanget i en cyklus af konflikt og politisk ustabilitet, hvilket gør det til et af de farligste steder i verden. Landets fremtid og sikkerhed er stærkt afhængig af en løsning på den østlige konflikt og genoprettelsen af politisk og økonomisk stabilitet.

8. Somalia

Somalia er et land, der fortsat kæmper med dybtfølte sikkerhedsmæssige, politiske og humanitære udfordringer. Landets vedvarende ustabilitet kan i stor grad tilskrives den langvarige konflikt, som har plaget landet siden borgerkrigens udbrud i 1991.

En af de primære årsager til Somalias farlighed er tilstedeværelsen af den militante gruppe Al-Shabaab, der har sine rødder i det islamistiske fundamentalisme. Gruppen kontrollerer betydelige områder af landet og udfører regelmæssigt terrorangreb, især i og omkring hovedstaden Mogadishu. Disse angreb er rettet mod både civile og internationale mål, hvilket skaber en konstant trussel for sikkerheden.

Politisk er Somalia præget af en svag centralregering, som kæmper med at udøve kontrol over hele landet. Denne magtesløshed giver grobund for korruption, piratvirksomhed og ulovlig handel, hvilket yderligere komplicerer sikkerhedssituationen.

Humanitært set står Somalia over for alvorlige udfordringer såsom fødevareusikkerhed, tørke og mangel på basale sundhedsydelser. Disse problemer er forværret af klimaforandringer og begrænset adgang til rent vand, hvilket fører til gentagne humanitære kriser.

Derudover er der problemer med intern fordrevne personer og flygtningestrømme, som søger at undslippe vold og fattigdom. Disse omstændigheder bidrager til, at Somalia fortsat er et af de farligste og mest ustabile lande i verden.

9. Sudan

Sudan er præget af en række komplekse udfordringer, der bidrager til dens risikoniveau. Landets langvarige historie med interne konflikter og borgerkrige, især i regioner som Darfur, Sydkordofan og Blå Nilen, fortsætter med at være en primær årsag til usikkerhed og ustabilitet. Disse konflikter er rodfæstet i etniske spændinger, kampen om ressourcer og politiske magtkampe.

Efter omvæltningen af Omar al-Bashirs regime i 2019 har Sudan oplevet en skrøbelig overgangsproces præget af politisk ustabilitet og periodiske udbrud af vold. Overgangsregeringen står over for enorme udfordringer med at forene landets forskellige politiske og væbnede grupper, reformere økonomien og sikre fredelige forhold.

Økonomisk er Sudan hårdt ramt af inflation, høj arbejdsløshed og en knaphed på basale fornødenheder, hvilket forværrer den sociale uro og øger risikoen for protester og uroligheder. Disse økonomiske problemer er forstærket af internationale sanktioner og en stor gældsbyrde.


Sudan – et land plaget af uro og fattigdom.

10. Irak

Irak, rangeret som det tiende farligste land i verden, fortsætter med at kæmpe med dybtfølte sikkerhedsmæssige og politiske udfordringer. Landets farlighed kan primært tilskrives vedvarende konflikter og politisk ustabilitet. Efter årtier med konflikter, herunder USA’s invasion i 2003 og efterfølgende krig mod ISIS, er Irak stadig præget af interne stridigheder og sektarisk vold. Sikkerhedssituationen forværres yderligere af hyppige terrorangreb, især i områder, der er mindre kontrollerede af regeringen.

Derudover er korruption en alvorlig bekymring i Irak, hvilket underminerer statsinstitutionernes effektivitet og bidrager til økonomisk ustabilitet. Dette, kombineret med høj arbejdsløshed og dårlige offentlige tjenester, skaber en atmosfære af utilfredshed og uro blandt befolkningen.

Miljømæssige udfordringer, såsom vandmangel og ekstreme vejrforhold, forværrer også de levevilkår, der kan føre til humanitære kriser. Disse faktorer, sammen med den ustabile regionale dynamik i Mellemøsten, gør Irak til et komplekst og farligt område på globalt plan.

Kilde
Global Peace Index: www.visionofhumanity.org