De 10 farligste byer i verden (i 2024)

10. januar 2024

De farligste byer i verden i 2024, målt efter mord per 100.000 indbyggere.

Verden bliver stadig mere forbundet, men det vigtigt at være opmærksom på de forskellige risici, der findes i forskellige hjørner af kloden. Mens mange byer byder på en rigdom af kulturelle oplevelser, historisk betydning og naturlig skønhed, findes der også steder, hvor kriminalitet og vold er alarmerende høje. Forståelse af disse farer er afgørende, både for beboere og rejsende.

I denne guide gennemgår vi de 10 farligste byer i verden, baseret på faktorer som mordrater per indbygger og forekomsten af voldelige forbrydelser. Disse byer strækker sig over flere kontinenter og afspejler en bred vifte af sociale, økonomiske og politiske udfordringer. Fra narkotikarelateret vold og korruption i retssystemet til økonomisk ulighed og manglende statslig styring, vil vi udforske de komplekse årsager bag disse byers høje kriminalitetsniveauer.

Målet med denne guide er ikke at skræmme eller afskrække, men snarere at informere og øge bevidstheden om de udfordringer, disse byer står overfor. Ved at forstå kernen i disse problemer kan vi bedre forberede os på at besøge disse områder eller endda bidrage til løsninger, der kan forbedre livskvaliteten for deres indbyggere. Lad os tage et skridt ind i en verden af komplekse udfordringer og udforske, hvad der gør disse byer til nogle af de farligste på planeten.

De 10 farligste byer i verden.

1. Celaya (Mexico)
2. Tijuana (Mexico)
3. Ciudad Juárez (Mexico)
4. Ciudad Obregón (Mexico)
5. Irapuato (Mexico)
6. Ensenada (Mexico)
7. St. Louis (USA)
8. Uruapan (Mexico)
9. Feira de Santana (Brasilien)
10. Cape Town (Sydafrika)

1. Celaya, Mexico

Celaya, en by i den centrale del af den mexicanske stat Guanajuato, har opnået den dystre titel som den farligste by i verden målt på mord per indbygger. Denne høje mordrate er primært et resultat af en magtkamp mellem to store narkokarteller, Jalisco New Generation Cartel og Santa Rosa de Lima Cartel. Disse grupper konkurrerer om dominans i både narkotikahandel og ulovlig benzinhandel.

Byen har oplevet en markant stigning i vold siden 2018, hvilket har forværret sikkerhedssituationen betydeligt. Ud over mord inkluderer de høje kriminalitetsrater i Celaya også indbrud, bilkapring og kidnapninger. Mesteparten af kriminaliteten i byen tilskrives de rivaliserende narkotikakarteller, der opererer i området.

Celayas hurtige stigning på listen over farlige byer afspejler en bredere tendens i Mexico, hvor mindre byer oplever en stigning i voldelige forbrydelser, ofte relateret til narkotikakarteller. Dette fænomen understreger, hvordan kriminalitet og vold i Mexico ikke kun er begrænset til de større byer, men også påvirker mindre samfund betydeligt.

Læs altid rejsevejledningen til Mexico før afrejse her: www.rejsevejledningen.dk/rejsevejledning-mexico

2. Tijuana, Mexico

Tijuana, beliggende ved den mexicanske grænse tæt på San Diego, Californien, har den uønskede titel som den andenfarligste by i verden målt på mord per indbygger. Dette skyldes primært byens rolle som et vigtigt knudepunkt for narkotikahandel og menneskesmugling. Byens geografiske placering gør den til et attraktivt område for narkotikakarteller, der konkurrerer voldsomt om kontrol over smuglingsruterne til USA. Denne konkurrence fører ofte til ekstrem vold, herunder offentlige henrettelser og blodige magtkampe, som direkte bidrager til byens høje mordrate.

En anden faktor er den omfattende korruption inden for retshåndhævelsen og det politiske system i Tijuana. Denne korruption underminerer effektive tiltag mod narkotikakriminalitet og skaber et miljø, hvor kriminelle grupper kan operere med relativ straffrihed. Det fører til en forværring af volden og gør det vanskeligt for myndighederne at beskytte byens borgere.

Desuden spiller økonomisk ulighed og fattigdom en væsentlig rolle. Mange af Tijuanas indbyggere lever i fattigdom og har begrænsede muligheder for lovligt arbejde, hvilket gør nogle tilbøjelige til at involvere sig i ulovlige aktiviteter. Manglen på tilstrækkelige sociale tjenester, uddannelse og jobmuligheder bidrager til en cyklus af fattigdom og kriminalitet.

Endelig påvirker den konstante strøm af immigranter og flygtninge, der søger at krydse grænsen til USA, også sikkerhedssituationen i Tijuana. Dette lægger yderligere pres på byens allerede anstrengte ressourcer og bidrager til en følelse af usikkerhed og ustabilitet.

Sammen skaber disse faktorer – narkotikakriminalitet, korruption, økonomisk ulighed, og komplekse migrationsdynamikker – et miljø, hvor vold og kriminalitet trives i Tijuana. Dette resulterer i en alarmerende høj mordrate, som afspejler de dybdegående sociale og økonomiske problemer, som plager byen. Disse udfordringer kræver en flerdimensional tilgang til løsning, herunder forbedring af retshåndhævelse, bekæmpelse af korruption, økonomisk udvikling, og bedre støtte til social velfærd og uddannelse. Indtil disse grundlæggende problemer bliver adresseret, vil Tijuana sandsynligvis fortsætte med at være en af de farligste byer i verden.


Byggearbejde igang i Tijuana – en by som kæmper med tårnhøj narkotikakriminalitet.

3. Ciudad Juárez, Mexico

Ciudad Juárez, beliggende ved grænsen mellem Mexico og USA, har en berygtet status som den tredjefarligste by i verden målt på mord per indbygger. Denne triste klassificering skyldes flere sammenvævede faktorer. Først og fremmest spiller byens rolle som et centralt knudepunkt for narkotikahandel en væsentlig rolle. Byen er en vigtig transitvej for narkotika, der skal smugles ind i USA, hvilket har ført til en intens og voldelig kamp mellem forskellige narkotikakarteller om kontrol over smuglingsruterne. Denne kamp resulterer ofte i brutale afregninger og offentlige drab, som bidrager markant til byens høje mordrate.

Desuden er der et højt niveau af korruption inden for politiet og andre regeringsinstitutioner i Ciudad Juárez, hvilket underminerer retshåndhævelsens effektivitet og fører til en kultur af straffrihed. Korruptionen gør det vanskeligt at bekæmpe narkotikakartellerne og sikre retfærdighed for ofrene.

Den økonomiske ulighed og fattigdom i Ciudad Juárez er også en katalysator for vold. Mange indbyggere lever under fattigdomsgrænsen og har begrænsede jobmuligheder, hvilket skaber et miljø, hvor ulovlige aktiviteter kan synes som den eneste vej til økonomisk overlevelse. Dette forværres af utilstrækkelige sociale tjenester og uddannelsesmuligheder, hvilket yderligere begrænser indbyggernes fremtidsudsigter.

Endelig bidrager byens placering ved en af verdens mest trafikerede grænser til dens problemer. Den konstante strøm af mennesker og varer over grænsen skaber yderligere udfordringer for retshåndhævelsen og gør det vanskeligt at overvåge og kontrollere ulovlige aktiviteter. Denne dynamik forstærker byens status som et hotspot for kriminalitet og vold, hvilket bidrager til dens placering som en af verdens farligste byer. Samspillet mellem disse faktorer – intens narkotikarelateret vold, korruption, økonomisk ulighed, og geografiske udfordringer – skaber et miljø, hvor vold og kriminalitet trives. Dette har resulteret i en ekstremt høj mordrate i Ciudad Juárez, hvilket afspejler de dybe og komplekse sociale problemer, som byen står overfor.

4. Ciudad Obregón, Mexico

Ciudad Obregón, beliggende i den mexicanske stat Sonora, er den fjerdefarligste by i verden målt på mord per indbygger. En af de primære årsager til denne placering er den intense aktivitet af organiserede kriminelle grupper, især narkotikakarteller. Disse grupper kæmper indbyrdes om kontrol over narkotikahandel og territorier, hvilket ofte resulterer i voldelige sammenstød og drab. Byens geografiske placering gør den til et strategisk knudepunkt for narkotikasmugling, hvilket forværrer situationen yderligere.

Desuden er Ciudad Obregón plaget af høje niveauer af korruption inden for retshåndhævelse og regeringsinstitutioner, hvilket underminerer indsatsen for at bekæmpe kriminalitet og skaber et miljø, hvor lovløshed trives. Denne korruption betyder ofte, at kriminelle handlinger forbliver ustraffede, hvilket fører til en kultur af straffrihed.

Økonomisk ustabilitet og høje niveauer af fattigdom i regionen bidrager også til kriminaliteten. Mange beboere står over for begrænsede økonomiske muligheder, hvilket kan føre nogle ind i ulovlige aktiviteter som en overlevelsesmekanisme. Desuden påvirker den manglende adgang til uddannelse og sociale tjenester negativt samfundets generelle trivsel og øger risikoen for kriminalitet.

Endelig er byens sociale og kulturelle strukturer også påvirket, hvilket resulterer i en normalisering af vold og kriminalitet. Denne accept af vold som en del af dagligdagen forværrer sikkerhedssituationen og gør det vanskeligt at gennemføre effektive tiltag for at bekæmpe kriminalitet og fremme social orden.

5. Irapuato, Mexico

Nummer fem på listen over verdens farligste byer er Irapuato i Mexico. Denne by, beliggende i delstaten Guanajuato, har oplevet en dramatisk stigning i kriminaliteten i de seneste år, hvilket har gjort den til en af de farligste steder i verden.

Irapuato lider især under konflikten mellem narkokarteller, der konkurrerer om kontrol over narkotikaruter og smugling. Denne konkurrence har ført til voldelige sammenstød og en markant stigning i mordraterne i byen. Derudover er Irapuato blevet ramt af bølger af kidnapninger og pengeafpresning, hvilket skaber et klima af frygt og utryghed blandt dens indbyggere.

Denne eskalation af kriminalitet har haft dybtgående sociale og økonomiske konsekvenser for Irapuato og dets samfund. Mange lokale virksomheder har lidt, og folk er tvunget til at leve med konstante trusler om vold og kriminalitet. Selvom både de statslige og føderale myndigheder har forsøgt at gribe ind for at forbedre sikkerheden, fortsætter udfordringerne med at tage til. Irapuato er et trist eksempel på de alvorlige sikkerhedsproblemer, der fortsat plager visse områder i Mexico.


En plads i den mexikanske by Irapuato – en af verdens farligste byer.

6. Ensenada, Mexico

Nummer seks på listen over verdens farligste byer er Ensenada i Mexico. Selvom Mexico generelt kæmper med alvorlige sikkerhedsproblemer, er Ensenada, en kystby i delstaten Baja California, blevet et bekymrende eksempel på de udfordringer, landet står over for i kampen mod organiseret kriminalitet og vold.

En af de mest fremtrædende årsager til den stigende kriminalitet i Ensenada er narkokarteller, der opererer i området og kæmper om kontrol over narkotikaruter og smugling. Dette har ført til en række voldelige sammenstød mellem rivaliserende grupper, og byen har set en stigning i mord og andre former for voldskriminalitet. Narkohandelens økonomiske indflydelse på området har også bidraget til udbredt korruption og utryghed.

Selvom lokale myndigheder har gjort anstrengelser for at bekæmpe kriminaliteten og forbedre sikkerheden i Ensenada, forbliver udfordringerne store. Denne by er et af de mange steder i Mexico, hvor borgerne konstant lever med frygten for vold, og hvor myndighedernes indsats ofte møder komplekse barrierer. Ensenadas placering som nummer seks på listen over farlige byer minder os om, at der stadig er en lang vej at gå for at skabe fred og stabilitet i visse dele af Mexico.

7. St. Louis, USA

Nummer syv på listen over verdens farligste byer er St. Louis i USA. Denne by, beliggende i staten Missouri, har længe haft ry for at have en af de højeste mordrater i landet. Årsagerne til St. Louis’ problemer med vold og kriminalitet er mange og komplekse, og de inkluderer faktorer som økonomisk ulighed, racemæssige spændinger og en omfattende tilstedeværelse af våben.

En af de primære drivkræfter bag volden i St. Louis er banderelateret kriminalitet, der ofte er forbundet med narkotikahandel og territoriale stridigheder. Byen har også kæmpet med en høj forekomst af våbenrelateret vold, hvilket afspejler den bredere problemstilling med våbenkontrol i USA. Denne situation er forværret af socioøkonomisk adskillelse og manglende investering i visse kvarterer, hvilket skaber miljøer, hvor kriminalitet kan trives.

St. Louis’ myndigheder har forsøgt at tackle disse problemer gennem en kombination af retshåndhævelse og samfundsindsats, herunder programmer rettet mod ungdomsuddannelse og jobskabelse. Men byens kamp mod kriminalitet er langtfra ovre, og dens plads på listen over farlige byer fremhæver de udfordringer, som mange amerikanske byer står over for i deres bestræbelser på at skabe sikrere og mere retfærdige samfund.


Under St. Louis’ skyline skjuler sig en af verdens farligste byer.

8. Uruapan, Mexico

Nummer otte på listen over verdens farligste byer er Uruapan i Mexico. Denne by, som ligger i den vestlige del af Michoacán-staten, er desværre blevet et epicenter for narkotikarelateret vold og organiseret kriminalitet. Uruapan, der engang var kendt for sine frodige avocado-plantager og den betagende skønhed i sine naturlige omgivelser, er nu plaget af en blodig kamp mellem narkokarteller.

Konflikten i Uruapan drejer sig primært om kontrol over narkotika-ruter og territorier. Byen er blevet et strategisk punkt for narkokartellerne, ikke kun på grund af sin beliggenhed, men også på grund af dens betydning i avocado-produktionen, hvilket har tilført en ny dimension til den kriminelle økonomi. Volden her er ofte brutal og åben, med hyppige sammenstød mellem rivaliserende grupper og sikkerhedsstyrker.

Denne situation har resulteret i en høj mordrate og har skabt en atmosfære af frygt og usikkerhed blandt byens indbyggere. Lokale myndigheder og føderale styrker har gjort betydelige anstrengelser for at genoprette ro og orden, men kompleksiteten og dybden af de kriminelle netværk gør dette til en udfordrende og langvarig kamp. Uruapans tragedie er symptomatisk for de større udfordringer, som Mexico står over for i kampen mod narkokarteller og organiseret kriminalitet.

9. Feira de Santana, Brasilien

Nummer ni på listen over verdens farligste byer er Feira de Santana i Brasilien. Denne by, der ofte overskygges af mere kendte brasilianske metropoler, bærer en tung byrde af vold og kriminalitet. Feira de Santana, beliggende i delstaten Bahia, har nemlig den højeste mordrate i landet. Byens kriminalitet er i høj grad drevet af narkohandel og bandekonflikter. Disse bander kæmper ikke kun om kontrol over narkomarkedet, men også om indflydelse på lokalsamfundet.

Denne situation er yderligere forværret af økonomisk ulighed og mangel på tilstrækkelige sociale programmer, hvilket skaber en følelse af desperation og håbløshed blandt byens yngre befolkning. Dette har ofte ført til, at unge mænd og kvinder tiltrækkes af bandelivet som en måde at opnå økonomisk stabilitet og en følelse af tilhørighed. De lokale myndigheder har forsøgt at bekæmpe denne bølge af kriminalitet gennem forskellige initiativer, herunder øget politi tilstedeværelse og sociale programmer, men udfordringerne forbliver store, og Feira de Santana fortsætter med at være en by, hvor sikkerheden er en konstant bekymring for dens borgere.

10. Cape Town, Sydafrika

Nummer ti på listen over verdens farligste byer er Cape Town i Sydafrika. Kendt for sin betagende naturskønhed og rigdom af kulturel diversitet, skjuler denne by også en mørkere side. Cape Town kæmper med høje kriminalitetsrater, især i form af gadevold og ejendomskriminalitet. Byens komplekse sociale struktur, forstærket af dybe økonomiske uligheder og arven fra apartheid, har ført til udbredte spændinger og konflikter.

Bandekriminalitet er en særlig udfordring i visse områder, hvor bander kæmper om territorium og indflydelse, hvilket ofte resulterer i voldelige sammenstød. Til trods for regeringens og lokale samfunds anstrengelser for at bekæmpe kriminalitet og forbedre sikkerheden, forbliver Cape Town en by med betydelige sikkerhedsudfordringer, hvilket afspejler den komplekse socio-økonomiske virkelighed i Sydafrika.

Kilde
World’s most dangerous cities: www.statista.com